English    العربی

اشتئوآرتریت مهره های سینه ای و کمری

استئوآرتریت یا ساییدگی مهره های سینه ای و کمر

ساییدگی کمر ,آرتروز کمر ,تنگی نخاع , ساییدگی مهره های کمر

استئوآرتریت مفاصل بین مهره ای سینه ای یا کمری در افرادی که کارهای سنگین انجام می دهند و همچنین در مردان چاق درشت هیکل بسیار شایع است. درگیری بیشتر در مهره های تحتانی لومبار دیده می شود. اما این بیماری الزاماَ با علایم بالینی همراه نیست .

 

علل :

عوامل زمینه ساز عبارتنداز :

1-وجود ضایعه قبلی در مفاصل ستون فقرات

2-بیماری قبلی که مفاصل را گرفتار نماید ( مانند یک ضایعه دیسک بین مهره ای ) . در سایر موارد تغییرات دژنراتیو ناشی از افزایش سن یا فرسودگی می باشد .

ساییدگی کمر ,آرتروز کمر ,تنگی نخاع , ساییدگی مهره های کمر

پاتولوژی :

تغییرات ، مفاصل بین مهره ای مرکزی و مفاصل بین مهره ای خلفی ( فاست ) را گرفتار می نماید . در مفاصل مرکزی که در ابتدا گرفتار می شوند ، تخریب دیسک بین مهره ای و باریک شدن آن وجود دارد . ایجاد ضایعات استخوانی در لبه های مفصلی منجر به تشکیل استئوفیت می شود .

 

در مفاصل بین مهره ای خلفی تغییرات مانند استئوآرتریت در مفاصل دی آرترودیال ( دو مفصلی ) است این تغییرات عبارتنداز آسیب غضروف مفصلی و تشکیل ضایعات استخوانی ( استئوفیت ) در لبه های مفصل .

در موارد نادری ، استئوفیت ها آنقدر بر روی سوراخ های بین مهره ای فشار می آورند که موجب اختلال در فونکسیون عصب مربوطه می شوند .

ساییدگی کمر ,آرتروز کمر ,تنگی نخاع , ساییدگی مهره های کمر

باریک شدن غضروف مفصلی در مفاصل بین مهره ای خلفی ( فاست ) ، موجب کاهش استحکام قسمت گرفتار شده و زمینه را برای ایجاد یک نوع اسپوندیلولیستزیس ( جابجایی مهره ها ) فراهم می نماید .

ساییدگی کمر ,آرتروز کمر ,تنگی نخاع , ساییدگی مهره های کمر ,  ساییدگی فاست , facet joint

علایم بالینی :

استئوآرتریت ستون فقرات می تواند به صورت پیشرفته وجود داشته باشد بدون آن که موجب بروز علایم بالینی شود . با این وجود، اغلب در ناحیه مبتلا درد مبهمی وجود دارد که با فعالیت بدتر می شود . بیشترین میزان درد اغلب در صبح ایجاد می شود و معمولا به هنگام بلند شدن از وضعیت نشسته ، خشکی وجود دارد . در ناحیه کمری، درد به صورت حاد تشدید می شود که شروع این درد ناگهانی بوده و چند هفته طول می کشد ( لومباگو حاد ) .

کمر درد , درد کمر

علت ایجاد کمر درد حاد احتمالا کشش عضلانی ( strain ) یا نیمه در رفتگی موقت یک مفصل تخریب شده ناثابت است . وارد آمدن آسیب به عصب در نتیجه باریکی سوراخ بین مهره ای موجب درد انتشاری در محلهای عصب گیری آن می شود . در مرحله خاموش بیماری ، یافته های بالینی جزئی می باشد . ممکن است حرکات ستون مهره ها بویژه فلکسیون تا حدی محدود شده باشد اما اسپاسم عضلانی وجود ندارد . در صورتی که یک ریشه عصبی کمر تحت فشار باشد احتمالا بالا آوردن پا در سمت مبتلا محدود می شود . در مرحله ای که درد به صورت حاد تشدید می شود ممکن است محدودیت حرکات ستون مهره ها به همراه اسپاسم عضلانی وجود داشته باشد .

 

تظاهرات رادیو گرافیک :

بیشتر تغییرات در مفاصل بین مهره ای مرکزی دیده می شود که به صورت باریک شدن فضای بین مهره ای و تشکیل استئوفیت ( اسپور ) در لبه های مفصل می باشد . بعدا مفاصل بین مهره ای خلفی ( فاست ) نیز دچار تغییراتی می شوند که عبارتنداز باریک شدن فضای مفصلی و مشخص تر شدن لبه های مفصل . تنها در نمای مایل (ابلیک )می توان این تغییرات را به صورت واضح مشاهده نمود .

رادیولوژی کمر , ساییدگی کمر , رادیولوژی مهره ,عکس ساده کمر

تشخیص :

بایستی استئوآرتریت را از سایر علل درد پشت و سایر علل دردهای عصبی انتشاری افتراق داد . بایستی به خاطر سپرد که وجود تغییرات استئوآرتریتی در رادیوگرافی الزاما به معنای آن نیست که ساییدگی مهره ها علت علایم بیمار می باشد . استئوآرتریت مهره ها شایع بوده و اغلب بدون درد می باشد . همیشه تشخیص احتمالی است تا قطعی و فقط هنگامی تشخیص محزر می گردد که با استفاده از شرح حاد ، معاینه فیزیکی ورادیوگرافی سایر علل رد شده باشد .

 

درمان :

درمان بستگی به شدت ناتوانی دارد . موارد خفیف نیازی به درمان نداشته و اطمینان دادن به بیمار کافی است .

 

مهره های توراسیک ( سینه ای ) : در استئوآرتریت مهره های سینه ای علایم بندرت شدید بوده و در صورت نیاز به درمان یک دوره ورزش مهره ای فعال برای تقویت عضلات خلفی کانون می باشد .

 

مهره های لومبار( کمری ) : در استئوآرتریت مهره های کمری که با ناتوانی جنسی همراه باشد معمولا استفاده از کرست جراحی مناسب موجب بهبودی کافی می شود . فیزیوتراپی به صورت ورزش و حرکات پاسیو نیز می تواند مفید باشد .

ورزش کمر , کمر درد

باید از بلند کردن اشیا سنگین و فشارهای مشابه کاملا اجتناب نمود . در موارد نادری که درد ناشی از یک ضایعه موضعی موجب سختی شدید شود و یا علایم فشاری روی ریشه های عصبی وجود داشته باشد ممکن است به اتصال قطعات گرفتار ستون فقرات به یکدیگر نیاز باشد .

در انتها برای فهم بهتر ، انیمیشنی زیبا در رابطه با ساییدگی مهره های کمری که توسط این کلینیک دوبله گردیده نمایش خواهیم داد.


اشتئوآرتریت مهره های سینه ای و کمری

آرتروز, آرتروز مهره, ساییدگی مهره , ورزش کمر, دکتر ساییدگی, فیزیوتراپی کمر, توانبخشی شیراز , درمان درد کمر , درد کمر , درمان آرتروز , درمان ساییدگی, درمان ساییدگی مهره در شیراز, متخصص آرتروز در شیراز, درمان آرتروز مهره در شیراز, متخصص ساییدگی کمر در شیراز, متخصص فیزیوتراپی کمر در شیراز, کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....