English    العربی

کندرومالاسی یا نرمی کشکک

کندرومالاسی یا نرمی کشکک

نرمی کشکک ,کونرومالاسی
در این بیماری به علل نامعلومی ، غضروف رشته رشته و ناصاف می شود .

نرمی کشکک ,کونرومالاسی

این تغییرات اغلب در قسمت داخل کشکک بیشتر می باشند . احتمالا علت ایجاد درد ، مالش بین سطح صدمه دیده و کوندیل فمور می باشد . این حالت با استئوآرتریت یا آرتروز تفاوت دارد ولی در سال های بعد ممکن است این ناحیه دچار استئوآرتریت نیز بشود .

تظاهرات بالینی نرمی کشکک :
در اکثر موارد بیمار یک دختر 15 تا 18 ساله است . درد عمقی خفیفی در زانو و پشت کشکک وجود دارد . این درد با بالا رفتن و پایین رفتن از پله ها تشدید می شود . اغلب در مفصل،  مایع ایجاد می شود و در لمس سطح عمقی کشکک پس از جابجا کردن آن به یک طرف ، حساسیت وجود دارد . ممکن است نقطه حساسی نیز روی کوندیل داخلی فمور وجود داشته باشد . حرکات با کریپتاسیون ظریفی همراه می باشد که از طریق کشکک به دست معاینه کننده منتقل می شود . این حالت بویژه در مواردی که بیمار از حالت ایستاده طوری بنشیند که زانوها خم شوند ، ایجاد می گردد .
رادیوگرافی ها طبیعی می باشند . آرتروسکوپی در صورت وجود ضایعه ای در کشکک آنرا نشان می دهد .
 
درمان نرمی کشکک :
ابتدا باید منتظر ماند . زانو را با باندکشی یا تیپ محکم می بندند و جلوی فعالیت های شدید را می گیرند .

درمان نرمی کشکک ,باند پاتلار

درمان نرمی کشکک , تیپ در درمان نرمی کشکک

زانو بند

ورزش و تقویت عضله چهار سر ران نیز مهم می باشد.

ورزش زانو, ورزش چهار سر ران ,ورزش در نرمی کشکک

این تدابیر اغلب باعث بهبود خودبخود می شوند . عمل جراحی در صورتی انجام می شود که علایم آزار دهنده برای چندین ماه ادامه یابد . اشکال عمل جراحی آن است که هنوز هیچ روشی وجود ندارد که علایم بیماری را به طور کامل از بین ببرد . اعمال جراحی که مورد استفاده قرار می گیرند شامل تغییر مکان دادن محل اتصال تاندون کشکک به سمت داخل ، آزاد سازی نوار خارجی آپونوروز کوادری سپس و گود کردن سطح میانی کشکک می باشند . ممکن است به عنوان آخرین راه ، کشکک را بردارند .


کندرومالاسی یا نرمی کشکک

نرمی کشکک ,زانو درد ,کوندرومالاسی ,ساییدگی کشکک, ساییدگی کشکک زانو ,دکتر زانو درد شیراز ,درمان زانو درد شیراز ,درمان نرمی کشکک ,درمان زانو کلینیک درد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....