English    العربی

درمان گردن درد و دیسک گردن

گردن نسبت به بقیه ستون فقرات از ثبات کمتری برخوردار است و حرکات زیاد ، آن را مستعد انواع بیماریها از جمله فتق دیسک و ساییدگی مهره ها خواهد نمود.


در اینجا ضمن بررسی بیماریهای مختلف گردن ، شما را با درمان مهمترین بیماریهای گردن همراه با توانبخشی و ورزشهای مخصوص آشنا خواهیم نمود. در این کلینیک با استفاده از انواع روشها و دستگاههای پیشرفته، به شما در جهت درمان و پیشگیری از دردهای گردنی کمک خواهیم نمود.در انتها نیز انیمیشنی زیبا در رابطه با دردهای رادیکولار گردن که توسط این کلینیک دوبله گردیده نمایش خواهیم داد.

1) آرتروز مهره های گردن
ساییدگی گردن , آرتروز گردن ,  ساییدگی مهره گردن

2) دیسک گردن
دیسک گردن , دیسک بین مهره ای ,  دیسک

3) دنده گردنی
دنده گردنی , دنده اضافی ,  گردن درد , TOS

4) تورتیکولی نوزادی
تورتیکولی, کجی گردن, تورتیکولی نوزادی


درمان گردن درد و دیسک گردن

متخصص گردن درد در شیراز,متخصص دکتر ساعد رحیمی نژاد, درمان گردن درد در شیراز, متخصص درمان دیسك گردن در شیراز, شيراز, متخصص طب فیزیکی در شیراز , دکتر گردن درد در شیراز, متخصص گردن درد در شیراز, متخصص مهره های گردن در شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....