English    العربی

تورتیکولی نوزادی

تورتیکولی شیرخواری

( تورتیکولی مادر زادی , تورتیکولی عضلانی )

تورتیکولی, کجی گردن, تورتیکولی نوزادی

در تورتیکولی ( کجی گردن ) شیرخواری , انقباض یکطرفه عضله استرنوکلیدوماستوئید موجب کج شدن و چرخیدن سر می شود . در واقع این ضایعه یک تغییر شکل مادر زادی نیست زیرا پس از تولد ایجاد می شود . امروزه در اثر بهبود یافتن اقدامات مامایی , از شیوع این ضایعه به میزان زیادی کاسته شده است .

تورتیکولی, کجی گردن, تورتیکولی نوزادی

علت تورتیکولی

 

علت ایت وضعیت شناخته نشده است . احتمالا وارد آمدن آسیب در هنگام تولد موجب اختلال در خونرسانی عضله استرنوکلیدوماستوئید می شود .

 

پاتولوژی تورتیکولی

تورتیکولی, کجی گردن, تورتیکولی نوزادی

در موارد استقرار یافته بافت فیبروزی منقبض شده , جایگزین عضله گرفتار می شود . در برخی موارد در ابتدای شیرخواری پیش از کج شدن گردن یک ضخیم شدگی توده مانند عضلانی ( تومور استرنوماستوئید ) وجود دارد . در این موارد هیستولوژی به صورت انفارکتوس عضلانی و جایگزینی توسط بافت فیبروزی می باشد .

 

علایم بالینی تورتیکولی

کودک که در اغلب موارد سنی بین 6 ماه تا 3 سال دارد , سر خود را به یک طرف کج می نماید . در معاینه , عضله منقبض شده به صورت یک طناب سفت حس می شود . در سمت مبتلا گوش به شا