English    العربی

درمان ساییدگی و درد های مفصلی

بیماری های مفصلی از جمله ساییدگی مفاصل، روماتیسم مفصلی و آسیب های ورزشی جزو شایع ترین بیماری های ارجاع شده به کلینیک های درد و طب فیزیکی می باشد.


درد های مفصلی دارای علل زیادی از جمله آرتروز یا ساییدگی ، التهاب یا پارگی رباط ، انواع روماتیسم ها و ... می باشند که بسته به نوع بیماری ، روشهای مختلفی جهت درمان آنها مورد استفاده قرار می گیرند . روشهای رایج درمان دردهای مفصلی عبارتند از : تزریق کورتون ، ژل ، پی آر پی یا اوزون بداخل مفصل مبتلا ، فیزیوتراپی و ورزش درمانی ، لیزر تراپی ، مگنت تراپی و استفاده از داروهای مسکن، غضروف ساز و غیره . بدلیل اینکه مفصل زانو شایعترین مفصل درگیر در بدن می باشد تعدادی از بیماری های شایع آن را بحث خواهیم نمود.

1) آرتروز یا استئوآرتریت مفصل زانو

آرتروز زانو, ساییدگی زانو, ساییدگی مفصل ,زانو درد

 

2) پارگی منیسک

منیسک ,پارگی منیسک

 

3) در رفتگی مکرر کشکک

در رفتگی کشکک زانو

 

4) بیماری آسگود شلاتر

بیماری آسگود شلاتر, زانو درد در کودکان

 

5) کندرومالاسی یا نرمی کشکک

کندرومالاسی یا نرمی کشکک


درمان ساییدگی و درد های مفصلی

درمان ساییدگی در شیراز , متخصص درد های مفصلی در شیراز, متخصص زانو درد در شیراز, شيراز, تزريق در شیراز, كورتون در شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....