English    العربی

سی تی اسکن

سی تی اسکن یک روش تشخیصی مهمی است که برای بررسی ضایعات استخوانی یک تست مهم است. بسیاری از شکستگی ها ، تومورهای استخوانی و ... براحتی با استفاده از سی تی اسکن قابل تشخیص می باشند.


سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتری (Computed Tomography scan (CT scan یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است. با استفاده از تصاویر سی تی اسکن میتوان بافت های درون بدن را مشاهده کرد و شکل آنها را بررسی نمود. بعد از رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن بیشترین کمک را به بررسی ضایعات سیستم حرکتی بدن انسان بخصوص استخوان ها میکند. امروزه استفاده از سی تی اسکن جزء جدایی ناپذیر در تشخیص و حتی درمان بسیاری از بیماری ها شده است.

سی تی اسکن , ct scan

روش کار سی تی اسکن:

برای انجام سی تی اسکن از اشعه ایکس استفاده میشود. در این روش باریکه نازکی از اشعه ایکس (مانند باریکه اشعه لیزر) به اندام بیمار تابانده میشود. این اشعه از تمامی بافت هایی که سر راه آن قرار دارند عبور کرده و مقداری از آن که از طرف مقابل اندام خارج میشود توسط دتکتور یا آشکارساز های حساسی دریافت می گردد .

 

نکاتی که قبل از سی تی اسکن باید توجه کرد :

به علت استفاده از اشعه ایکس در سی تی اسکن خانم ها قبل از انجام سی تی اسکن باید از عدم بارداری خود مطمئن باشند سی تی اسکن در سه ماه اول بارداری برای جنین بسیار خطرناک است.

 

کاربردهای بالینی :

1- سی تی اسکن یک تست انتخابی برای بررسی بیماریهای استخوانی همچون شکستگی ها و تومورهای استخوانی می باشد و در مواقعی که عکس ساده کمکی به تشخیص نمی کند برای بررسی های بیشتر از سی تی اسکن کمک گرفته می شود. بطور کلی سی تی اسکن بهتر از ام آر آی ضایعات استخوانی را نشان می دهد.

سی تی اسکن , ct scan

 

2- از سی تی اسکن برای بررسی بسیاری از ضایعات داخل شکم و قفسه سینه همچون تومورها استفاده می شود.

 

سی تی اسکن شکم , سی تی اسکن قفسه سینه, سی تی اسکن , ct scan, abdominal ct scan

 

3- بررسی بسیاری از ضایعات مغزی همچون خونریزی مغزی و تومورهای مغزی از جمله کاربردهای دیگر سی تی اسکن می باشد. استفاده از سی تی اسکن پس از تصادف و ضربه های مغزی یک تست اختصاصی است.

 

سی تی اسکن مغز, سی تی اسکن , brain ct scan

 

4- از سی تی اسکن برای بررسی سینوسها نیز استفاده میشود. بررسی سینوزیت ، عفونتهای سینوسی ، تومورها و ... از جمله کاربردهای سی تی اسکن بحساب می آیند.

سی تس اسکن ,سی تی اسکن سینوس , سینوزیت , sinus ct scan


سی تی اسکن

سی تی اسکن, شکستگی استخوان, سی تی اسکن در شیراز, شیراز, سزطان استخوان, تومور استخوانی, درد های استخوانی, طب فیزیکی , توانبخشی, سی تی اسکن در شیراز, شکستگی استخوان در شیراز, سی تی اسکن در شیراز, سرطان استخوان در شیراز, تومور استخوانی در شیراز, درد های استخوانی در شیراز, طب فیزیکی در شیراز, توانبخشی در شیراز, دکتر ساعد رحیمی نژاد متخصص تومور استخوانی در شیراز, کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....