English    العربی

درمان پوکی استخوان

پوکی استخوان و شکستگی استخوان بدنبال آن بیماری شایعی است که بخصوص در خانمها پس از یائسگی اتفاق می افتد.


بطور کلی برای تشخیص پوکی استخوان از تست سنجش تراکم استخوان برای بررسی میزان پوکی استفاده می شود. پس تعیین میزان آن از داروهای مختلف همچون کلسیم ویتامین دی آلندرونیت ویا اخیرا داروهای تزریقی پرولیا ( هر شش ماه یکبار بصورت زیر پوستی)  یا آکلاستا ( سالی یکبار بصورت وریدی) استفاده می شود. لازم به یادآوری است پس از یائسگی و یا بیمارانی که در حال استفاده از داروهای استروئیدی یا کورتون می باشند بررسی میزان پوکی استخوان و درمان هر چه سریعتر آن توصیه می شود.


درمان پوکی استخوان

پوکی استخوان,درمان پوکی استخوان,کلسیم,ویتامین دی,پرولیا,آکلاستا

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....