English    العربی

فیلم آموزشی ساییدگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه

ساییدگی مفصل آکرومیوکلاویکولار یکی از علل دردهای شانه می باشد . این انیمیشن زیبا که در کلینیک دکتر ساعد رحیمی نژاد دوبله گردیده این بیماری رابطور دقیق توضیح می دهد.فیلم آموزشی ساییدگی مفصل آکرومیوکلاویکولار شانه

شانه درد ,فیلم شانه, فیلم شانه درد ,مفصل آکرومیوکلاویکولار, انیمیشن شانه درد, فیلم مفصل آکرومیوکلاویکولار

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....