English    العربی

اورتز و پروتز

اورتز وسایل کمکی است که جهت بهبود ضغف عضلات و یا ساپورت مفاصل و ستون فقرات مورد استفاده قرار می گیرند. پروتز نیز اندام مصنوعی می باشند که در زمان قطع عضو مورد استفاده قرار می گیرد.اورتز و پروتز

اورتز, پروتز , اندام مصنوعی, زانو بند, مچ بند, انگشت بند, قوزک بند, دکتر رحیمی نژاد, توانبخشی مفاصل, دکتر زانو , متخصص زانو درد در شیراز, , کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....