English    العربی

فرو رفتن ناخن پا در گوشت

فرو رفتن ناخن پا  در گوشت 

فرو رفتن ناخن در گوشت شست پا شایع است . 

فرورفتن ناخن در گوشت

علت فرورفتن ناخن در گوشت

ناخن های برخی اشخاص مستعد فرو رفتن در گوشت هستند . اما علل اصلی آن شامل ناخن گرفتن غلط ، فشار روی دیواره ناخن ( چین پوستی خارجی ) توسط کفش یا انگشت مجاور ، و تجمع چرک و عرق می باشند . هنگام گرفتن ناخن ، کناره های آن باید به قدر کافی بلند باشد تا بتواند از پولپ انتهایی بیرون بزند . اگر ناخن خیلی کوتاه گرفته شود ، گوشه تیز ناخن در مجاورت چین پوستی قرار می گیرد ، و بویژه اگر فشار موضعی هم بر آن وارد آید ، ممکن است به درون پوست فرو رود ، این محیط در حضور چرک و عرق مستعد ابتلا به عفونت می باشد . 

 

تظاهرات بالینی فرورفتن ناخن در گوشت

ضایعه می تواند در کناره داخلی یا خارجی ناخن ها ، یا هر دو طرف ایجاد شود ، درد در قسمت قدامی کناره گرفتار ناخن وجود دارد . 

در معاینه ، پوست قرمز و ملتهب بوده و ممکن است ترشحات چرکی در محلی که گوشه ناخن به داخل پوست می رود ، وجود داشته باشد . 

 

پیشگیری از فرورفتن ناخن در گوشت

برای پیشگیری از این عارضه ناخن را نباید به شکل گرد کوتاه کرد بلکه باید آن را طوری کوتاه نمود که گوشه آن از پوست نمایان باشد( شبیه به شکل سمت چپ ) و نیز باید از پوشیدن کفش تنگ خودداری نمود.

فرورفتن ناخن در گوشت

روشهای غلط کوتاه کردن ناخن و همچنین روش صحیح آن در شکل زیر نیز نشان داده شده است.

فرورفتن ناخن پا در گوشت

درمان فرورفتن ناخن در گوشت

در موارد خفیف که فقط قرمزی و تحریک پوست وجود دارد، گاز آغشته به الکل را دوبار در روز به زیر گوشه های ناخن می برند ، و به ناخن اجازه می دهند که تا زمان بیرون آمدن کناره های آن از چین های پوستی رشد کند .

درمان فرورفتن ناخن در انگشت

استفاده از کمپرس آب گرم و احتراز از پوشیدن کفش تنگ نیز توصیه می شود. در صورت پیدایش عفونت باید هر چه زودتر عفونت را درمان نمود. این عارضه بخصوص در افراد مبتلا به بیماری قند باید جدی گرفته شود زیرا در صورت بی توجهی و گسترش عفونت ممکن است سبب انتشار عفونت و در نهایت قطع انگشت شود. درمان این ضایعه شامل شستشو در مایع ضد عفونی کننده ( رقیق شده ) ، پانسمان با آنتی بیوتیک موضعی و گاه تجویز آنتی بیوتیک خوراکی و در صورت موءثر نبودن درمان جراحی می باشد.

در موارد مزمن استفاده از جراحی توصیه می شود . در صورتی که فقط یک گوشه از ناخن گرفتار باشد ، برداشتن نواری از ناخن در محل مبتلا و جلوگیری از رشد مجدد این قسمت کافی است . از آنجا که ناخن فقط توسط ماتریکس ژرمینال ( ماهک واقع در ناحیه ابتدای بستر ناخن به نام لانولا ) ساخته می شود و رشد آن ارتباط چندانی به بقیه بستر ناخن ندارد ، جهت جلوگیری از ساخته شدن این قسمت فقط برداشتن قطعه مناسبی از ماتریکس زاینده کافی می باشد . 

جراحی فرورفتن ناخن در گوشت پاَ

در بدترین موارد که هر دو کناره ناخن عفونی شده است ، بایستی ناخن رابطور دائمی با بریدن تمامی ماتریکس زاینده ، برداشت . 


فرو رفتن ناخن پا در گوشت

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....