English    العربی

آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان( اپی کوندیلیت داخلی )

golf elbow , آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان مشابه آرنج تنیس بازان است با این تفاوت که اولا" شیوع آن بسیار کمتر بوده و دوما" بجای درگیری اپی کوندیل خارجی ، اپی کوندیل داخلی در سمت مدیال بازو دچار التهاب می شود و مبداء عضلات خم کننده و چرخاننده ساعد به داخل ( فلکسورها و پروناتورها ) دچار عارضه می گردند.

golf elbow , آرنج گلف بازان

درمان آرنج گلف بازان

درمان نیز مانند آرنج تنیس بازان شامل استراحت ،بریس ، داروهای ضد التهاب ، فیزیوتراپی با اولتراسوند ، لیزر درمانی و تزریق استروئید می باشد.فقط باید توجه کرد که بعلت مجاورت عصب اولنار در این ناحیه ، تزریق استروئید یا کورتون باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.

بریس در آرنج گلف بازان , golf elbow brace

ورزش درمانی نیز برای تقویت عضلات فلکسور جهت پیشگیری از عود بیماری توصیه می شود.

golf elbow exercises, ورزش در آرنج گلف بازان


آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان, اپی کوندیلیت ,درد آرنج ,درمان درد آرنج , درمان آرنج گلف بازان, لیزر درمانی در درد آرنج, فیزیوتراپی, کلینیک فیزیوتراپی, دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد, کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک فیزیوتراپی در شیراز, کلینیک درد در شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....