English    العربی

بیماری اپوفیزیت برجستگی تیبیا یا آسگود شلاتر

آپوفیزیت برجستگی تیبیا ( بیماری آسگود شلاتر )

بیماری آسگو شلاتر< زانو درد در کودکان
آپوفیزیت برجستگی تیبیا ، بیماری دوران کودکی می باشد که در آن برجستگی تیبیا بزرگ شده و موقتا دردناک می گردد . بیشتر به عنوان اسگود – شلاتر شناخته می شود . قبلا تصور می شد که این بیماری یکی از نوع استئوکندریت جوانان می باشد ، اما امروز معتقدند که چیزی جز کشش شدید برجستگی تیبیای در حال رشد توسط تاندون کشکک نمی باشد .

بیماری آسگو شلاتر, زانو درد در کودکان
تظاهرات بالینی و یافته های پرتونگاری
بیماری در کودکان 14-10 ساله دیده شده و معمولا در پسرها و ورزشکاران شایع تر است . بیمار از درد جلو و پایین زانو شاکی می باشد که با فعالیت شدید ، بدتر می شود . در معاینه ، برجستگی تیبیا برجسته تر شده و نسبت به لمس حساس می باشد . درد وقتی که عضله کوادری سپس منقبض می شود ، مثلا به هنگام راست کردن زانو در مقابل مقاومت، افزایش می یابد . علایم و نشانه ها محدود به ناحیه برجستگی تیبیا بوده و خود زانو طبیعی است .

رادیوگرافی:
بزرگ شدن و گاهی قطعه قطعه شدن برجستگی تیبیا را نشان می دهد .
بیماری آسگو شلاتر, زانو درد در کودکان
سیر بیماری :
بیماری طی دو تا سه سال خود بخود خوب می شود و همواره عملکرد بیمار به حال طبیعی بر می گردد .
 
درمان :
در موارد ی که علایم خفیف است منع کردن بیمار از فعالیتهای شدید مانند دوچرخه سواری ، بالا و پایین رفتن از پله ها و زانو زدن و فیزیوتراپی جهت کشش عضلات چهار سر ران و هامسترینگ  و همچنین استفاده از اسپلینت مخصوص { مانند شکل ) و گذاشتن یخ و استراحت باعث بهبود آنها می شود.

بیماری آسگو شلاتر, زانو درد در کودکان

درمان زانو درد

ورزشهای مخصوص

ورزش زانو در آسگود شلاتر

ورزش زانو, ورزش چهار سر ران ,ورزش در آسگود شلاتر

ورزش زانو, ورزش چهار سر ران ,ورزش در آسگود شلاتر

ورزش زانو, ورزش چهار سر ران ,ورزش در آسگود شلاتر

ورزش زانو, ورزش چهار سر ران ,ورزش در آسگود شلاتر

در صورت شدید بودن درد و حساسیت موضعی ، زانو را به مدت شش هفته در گچ استوانه ای که از کشاله ران تا قوزک ها کشیده می شود ، نگاه می دارند و بعد از آن فعالیتهای کودک بمدت چها تا شش هفته محدود شوند.
درد و حساسیت بیمار پس از بسته شدن اپی فیز استخوان با یا بدون درمان بهبود می یابد.عارضه ای که ممکن است بر جای بماند برجستگی بیش از حد استخوان درشت نی است که در دختران ممکن است ناخوشایند باشد.


بیماری اپوفیزیت برجستگی تیبیا یا آسگود شلاتر

آسگود شلاتر ,زانو درد ,زانو درد در کودکان, زانو درد در نوجوانان ,درمان زانو درد, زانو درد شیراز ,دکتر زانو درد شیراز ,دکتر زانو درد در کودکان, کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....