English    العربی

در رفتگی مکرر کشکک

در رفتگی مکرر کشکک

در رفتگی کشکک
مفصل پاتلو – فمورال یکی از سه مفصلی است که به طور شایع دچار در رفتگی مکرر می شوند ، دو مفصل دیگر عبارتند از مفصل شانه و مچ پا . ناپایداری در مفصل پاتلو – فمورال بر خلاف دو مفصل دیگری که بر اثر ضربه شدید ایجاد می شود ، به علت عوامل مادرزادی می باشد .

تغییرات ساختمانی :

در رفتگی های کشکک همیشه به سمت خارج می باشد و کشکک در حالی که زانو خم شده ، از روی کوندیل خارجی فمور لغزش می نماید . عوامل زمینه ساز در رفتگی مکرر عبارتنداز : شلی لیگامانهای بدن که ممکن است نقص ارثی باشد و تکامل ناقص کوندیل خارجی فمور همراه با کم عمق بودن ناودان بین کوندیلی .

تظاهرات بالینی دررفتگی مکرر کشکک :

در رفتگی کشکک

در رفتگی مکرر مفصل در دخترها بسیار شایع تر از پسرها می باشد . اغلب هر دو زانو گرفتار می شوند . معمولا بیماری در هنگام جوانی بروز می نماید . در رفتگی هنگامی ایجاد می شود که بیمار در حال انجام فعالیتی است که طی آن زانوها خم می باشند ، البته این فعالیت لزوما شدید نیست . در حالی که زانو خم یا نیمه خم می باشد ، ناگهان درد شدیدی در جلوی زانو ایجاد شده و بیمار نمی تواند زانویش را راست نماید . اغلب جابجایی کشکک در محل توسط خود بیمار یا فرد دیگری تشخیص داده و جا انداخته می شود .
در معاینه ، هنگام در رفتگی ، زانو متورم می باشد و کشکک در قسمت خارجی کوندیل خارجی فمور دیده و لمس می گردد . پس از جا انداختن نشانه های اصلی شامل تجمع مایع که معمولا آغشته به خون شده و حساسیت روی قسمت داخلی نوار کوادری سپس ، که معمولا کشیده یا پاره شده است ایجاد می شود . احتمال دارد که یکی از اشکالات ساختمانی که قبلا ذکر شد ، مشاهده شود . بویژه اغلب شلی تمام لیگامانها دیده می شود بطوری که بیمار می تواند زانو یا سایر مفاصل از قبیل مچ پا و مفاصل انگشتان را هیپراکستانسیون دهد.
( هیپر اکستانسیون زانو یا ژنورکورواتوم genu recurvatum ) . این افزایش دامنه حرکت مفصل ممکن است در والدین یا سایر بستگان نیز دیده شود . کشکک اغلب بالاتر از حد طبیعی قرار دارد و ممکن است کوچکتر از حد عادی باشد .

رادیوگرافی در رفتگی کشکک :
بندرت امکان انجام رادیوگرافی در هنگام در رفتگی کشکک وجود دارد . پس از جا انداختن ، زانودر عکس رادیوگرافی طبیعی به نظر می رسد ، اما کشکک در تعداد قابل توجهی از بیماران بالاتر از حد عادی قرار دارد . این وضعیت اغلب دو طرفه می باشد . ( پاتلا آلتا patella alta ) .

در رفتگی کشکک

سیر بیماری در رفتگی کشکک :
در رفتگی کشکک همیشه بصورت مکرر ایجاد نمی شود و مشکل برخی از بیماران پس از یک یا دو بار در رفتگی خاتمه می یابد . اما دررفتگی در بیشتر بیماران تکرار شده و کشکک هربار راحت تر از دفعه قبل دررفتگی می یابد و این امر می تواند منجر به معلول شدن بیمار گردد . در رفتگی های مکرر زمینه را جهت ایجاد اسئوآرتریت مساعد می کنند .

درمان در رفتگی کشکک

درمان دررفتگی کشکک
در ابتدا باید منتظر ماند. مهار نمودن کشکک با استفاده از تیپ یا زانوبند برای پیشگیری موثر است .پس از در رفتگی ، بایستی بیمار تحت یک دوره فیزیوتراپی جهت تقویت عضله کوادری سپس بویژه و استوس مدیالیس قرار گیرد .

ورزش زانو, ورزش چهار سر ران ,ورزش در رفتگی کشکک زانو
عمل جراحی را در صورت تکرار زیاد در رفتگی بطوری که بیمار شدیدا ناتوان شود ، انجام می دهند . روشی که توصیه می گردد ، جدا کردن محل اتصال استخوانی تاندون کشکک و انتقال آن به محل جدیدی بر روی تیبیا که در قسمت داخل و دیستال نسبت به محل قبلی است ، می باشد . در این روش کشکک را به پایین و بین ناودان بین کوندیلی فمور می کشند و محل کشش عضله کوادری سپس بیشتر به طرف داخل انتقال می یابد .
روش دیگر برداشتن کشکک می باشد اما این روش به میزان کمتری رضایت بخش است . گفته می شود که این روش به دلیل کاهش میزان وقوع استئوآرتریت در دراز مدت نتایج بهتری داد .


در رفتگی مکرر کشکک

در رفتگی کشکک ,زانو درد ,کشکک در رفته, دررفتگی زانو ,درد کشکک ,کشکک زانو, درمان در رفتگی زانو ,درمان درد کشکک زانو ,درمان زانو درد شیراز, کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....