English    العربی

دنده گردنی

دنده گردنی

دنده گردنی , دنده اضافی ,  گردن درد , TOS

دنده گردنی حاصل رشد مادرزادی بیش از حد استخوانی یا فیبری زائده دنده ای مهره گردنی هفتم می باشد . این وضعیت در بعضی موارد بویژه در جوانان موجب بروز اختلالات نورولوژیک یا عروقی در اندام فوقانی می شود .

 

پاتولوژی دنده گردنی

دنده گردنی , دنده اضافی ,  گردن درد , TOS

رشد بیش از حد زائده دنده ای می تواند یکطرفه یا دو طرفه باشد . این ضایعه می تواند به هر اندازه ای باشد . از یک برجستگی کوچک استخوانی که اغلب با یک دنباله فیبرو همراه است تا یک دنده کامل . شریان ساب کلاوین وتنه تحتانی شبکه بازویی بر روی دنده قوس می زند . در برخی موارد تنه عصبی بر روی دنده , تحت فشار قرار گرفته و آسیب می بیند . در این موارد تظاهرات عصبی ظاهر می شود . تظاهرات عروقی نیز احتمالا به طور مشابهی در اثر وارد آمدن آسیب به شریان ساب کلاوین ایجاد شده ناشی از فرستادن آمبولی های مکرر به عروق محیطی اندام فوقانی است .

 

علایم بالینی دنده گردنی

دنده گردنی در اکثر موارد بی علامت است . در صورت وجود , علایم معمولا در ابتدای دوران بلوغ ظاهر می شوند . علایم ممکن است به صورت نورولوژیک , عروقی یا ترکیبی از هر دو باشد . تظاهرات نورولوژیک شامل علایم حسی و حرکتی می باشند . علایم حسی شامل درد و پاراستزی در ساعد و دست می باشد که در سمت مدیال ( اولنار) مشخص تر بوده و اغلب با تغییر دادن وضعیت بازو به طور موقت برطرف می شود . علایم حرکتی نیز به صورت ضعف پیشرونده دست به همراه اشکال در انجام حرکات ظریف است . در معاینه معمولا ناحیه ای در ساعد یا دست وجود دارد که دچار اختلال حسی - گاهی به صورت بی حسی کامل - می باشد . ممکن است تحلیل عضلات تنار یا عضلات interosseous و هیپوتنار وجود داشته باشد . تظاهرات عروقی از سیانوز ساعد و دست تاگانگران انگشتان متغیر است . نبض رادیال ممکن است ضعیف بوده یا آنکه وجود نداشته باشد .

 

تظاهرات رادیوگرافیک دنده گردنی

دنده گردنی , دنده اضافی ,  گردن درد , TOS

رادیوگرافی دنده غیر طبیعی را نشان می دهد . در صورتی که اندازه آن کوچک باشد به بهترین شکلی در نماهای مایل دیده می شود . در موارد مشکوک به انسداد عروقی به آرتریوگرافی نیاز است .

 

درمان دنده گردنی

درمان بستگی به شدت علایم و نشانه های بیمار دارد . در موارد خفیف فیزیوتراپی به صورت ورزش های مناسب برای بهبودی توان عضلات بالا برنده شانه کافی می باشد .

دنده گردنی , دنده اضافی ,  گردن درد , TOS, ورزش گردن , TOS exercises

در مواردی که علایم نورولوژیک یا عروقی کاملا مشخص بوده و بویژه اگر شدت این علایم رو به افزایش باشد می توان استفاده از عمل جراحی را توصیه نمود . ابتدا عضله اسکالن قدامی باز می شود . در صورتی که این عمل نتواند موجب برداشته شدن فشار از روی عصب تحتانی شود بایستی اسکالن میانی را باز نموده و دنده غیر طبیعی را برداشت . پیش از آن که تغییرات غیر قابل برگشت در اندام ایجاد شود می توان انسداد شریان ساب کلاوین را با پیوند وریدی ترمیم نمود .

 

نکته مهم :

گاهی تظاهرات نورولوژیک مشخص کننده دنده گردنی در مواردی ایجاد میشود که هیچگونه اختلال استخوانی وجود ندارد.این موارد می تواند بدلیل گیر افتادن اعصاب بین اولین دنده و کلاویکل ( costoclavicular ) و یا بین دنده اول و عضله اسکالن قدامی ایجاد شود. در این موارد بایستی عضله اسکالن قدامی و اسکالن میانی را باز نموده و شبکه بازویی را در معرض دید قرار داد. در صورت لزوم می توان دنده اول را نیز برداشت.

TOS , thoracic outlet syndrome , دنده گردنی , درد گردن , گردن درد

بطور کلی وجود اینگونه علایم نورولوژیک یا عروقی که بدلایل متفاوتی میتواند ایجاد شود را Thoracic outlet syndrome می گویند.که به سه دسته کلی تقسیم بندی می گردد:

دنده گردنی , دنده اضافی ,  گردن درد , TOS

1) نوروژنیک ( neurogenic TOS ) با درگیری ترانک تحتانی شبکه بازویی که در نوار عصب و عضله یافته های درگیری شبکه بازویی وجود دارد.که افت دامنه عصب حرکتی مدیان و عصب حسی اولنار از مشخصه آن می باشد و در معاینه نیز ممکن است آتروفی عضله تنار و در موارد کمتر هیپوتنار مشاهده گردد.

2) عروقی ( vascular TOS )با درگیری شریان ساب کلاوین و از بین رفتن یا ضعف نبض رادیال مشخص میشود.

3) مبهم ( disputed TOS ) در این حالت بیمار علایم مربوطه همچون پارستزی را دارد اما در گیری عروق یا شبکه بازویی بطور مشخص دیده نمی شود. در این موارد، درمان بصورت کانسرواتیو می باشد و جراحی ،اغلب سبب چسبندگی و بدتر شدن علایم می گردد.


دنده گردنی

دنده گردنی , دنده اضافی , TOS , Thoracic outlet syndrome , درد گردن , خواب رفتگی دست, پارستزی دست, درمان خواب رفتگی دست, درمان پارستزی دست, درمان دنده گردنی , درمان دنده اضافی, کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....