English    العربی

اسپوندیلولیزیس

اسپوندیلولیزیس Spondylolysis

اسپوندیلولیزیس, شکستگی مهره ,  لغزندگی مهره  ;کمر درد

در اسپوندیلولیزیس نقصی در قوس پنجم ( بندرت قوس چهارم ) مهره کمری وجود دارد . در این بیماری تداوم استخوانی بین زوائد مفصلی فوقانی و تحتانی از بین رفته و محل این نقص توسط بافت فیبرو پل زده شده است . با وجود آن که قبلا تصور می شد این نقص منشاً مادر زادی دارد اما امروزه اعتقاد عمومی بر آن است که ممکن است ناشی از وارد آمدن آسیب باشد . به احتمال زیاد این ضایعه از شکستگی استرس در دوران کودکی یا نوجوانی ناشی می شود . از نظر بالینی اسپوندیلولیزیس ( نقص بدون جابجایی ) اغلب بدون علامت است اما گاهی موجب درد عمقی کمر می شود . از نظر رادیولوژک بهترین نما برای مشاهده ضایعه , نمای مایل می باشد .

عکس رادیولوژی , اسپوندیلولیزیس , اسپوندیلولیزیس,

درمان

در اغلب موارد نیازی به درمان وجود ندارد . ممکن است ناراحتی بیمار با کرست کمری برطرف شود . در صورتی که درد به صورتی غیر معمول شدید باشد جراحی و فیکس نمودن مهره ها توصیه میشود.


اسپوندیلولیزیس

لغزندگی مهره ها , کمر درد , عکس کمر , اسپوندیلولیسیز, اسپوندیلولیسیز, شکستگی مهره

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....