English    العربی

تست میاستنی

تست تحریک مداوم (تست مخصوص بیماران میاستنی)

میاستنی گراو یک بیماری اتوایمیون است که به دلیل ترشح آنتی بادی بر علیه رسپتورهای استیل کولین ایجاد می شود. در خانمها در دهه سوم و در آقایان در دهه پنجم و ششم شایعتر است .علایم میاستنی گراو شامل: ضعف پیشرونده در ماهیچه های پروکسیمال اندامها بخصوص در انتهای روز و بعد از ورزش شدید، دوبینی، افتادگی پلکها و اختلال در بلع و جویدن می باشد.

در بیماری میاستنی گراو، نوار عصب معمولی اغلب نرمال است و در نوار عضله نیز یک یافته اختصاصی وجود ندارد و اغلب نرمال یا میوپاتیک است. بنابراین برای تشخیص این بیماری از یک تست مخصوصی بنام تست تحریک مداوم (RST یا Repetitive Stimulation Test) استفاده می شود که در ٪۶۵ تا ٪۸۵ بیماران مبتلا، مثبت می باشد. در این تست، در هر ۲ تا ۳ ثانیه یک تحریک داده می شود (جمعاً ۶ تا ۹ تحریک) در این حالت، با تحریک های مداوم، ذخیره استیل کولین کاهش یافته و به تدریج دامنه ی موج موتور کاهش می یابد. برای تشخیص بیماریهای دیگر محل اتصال عصب به عضله همچون بوتولیسم و سندرم میاستنیک، تحریک های مداوم با سرعت زیاد (۱۰ تا ۲۰ تحریک در ثانیه) داده می شود. بنابراین به طور کلی در بیماران مشکوک به میاستنی گراو یا اختلالات دیگر محل اتصال عصب به عضله می بایست تست RST درخواست نمود.

رفلکس چشمک زن (Blink Reflex)

علاوه بر نوار عصب و عضله معمولی که برای بررسی ضایعات عصب هفتم استفاده می شود، رفلکس چشمک زن نیز برای بررسی کل مسیر رفلکس، شامل عصب هفتم (Facial N)، عصب پنجم (Trigeminal N) و Pons مورد استفاده قرار میگیرد. در این تست موجهای R1 و R2 که هر یک قسمتی از مسیر رفلکس را مشخص می نمایند قابل ثبت می باشند. برای ثبت موجهای فوق، عصب پنجم در بالای چشم تحریک داده و سپس امواج از طریق عضلاتی که توسط عصب هفتم، عصب دهی می شوند دریافت می گردد.

این تست در ضایعات عصب پنجم مغزی، ضایعات عصب هفتم مغزی (همچون فلج بل)، نرومای آکوستیک (Acoustic Neuroma)، گیلن باره، نوروپاتی دیابتی، اسکلروز مولتیپل (MS) و ضایعات Pons، غیر طبیعی است که با توجه به میزان تأخیر زمانی موجهایR1 وR2 و یا عدم پاسخ بعضی از موجها، محل دقیق ضایعه قابل تشخیصی خواهد بود

علاوه بر تشخیص محل ضایعه، از موجهایR1 وR2 جهت تعیین پیش آگهی فلج بل نیز استفاده می شود. به طور مثال، در صورت از بین نرفتن موج R1 و R2 در شروع ضایعه و یا برگشت سریع آن پس از ضایعه، نشانه ی پیش آگهی خوب می باشد. نمونه ای از امواج R1 و R2 در زیر نشان داده شده است.

 

نوار عصب سمپاتیک پوستی

Sympathetic Skin Response( SSR )

در مطالعات هدایت عصبی به طور معمول، فیبرهای دارای میلین محاسبه می شوند و فیبرهای بدون میلین به دلیل سرعت کم آنها در محاسبات شرکت نمی کنند. آکسونهای اعصاب سمپاتیک نیز جزو فیبرهای بدون میلین می باشند. اخیراً تستی به نام SSR ابداع گردیده که قادر است سرعت هدایت اعصاب سمپاتیک پوستی را محاسبه نماید. برای بدست آوردن امواج فوق، عصب مدیان را در مچ دست و یا عصب تیبیال را در مچ پا تحریک داده و امواج از کف دست یا پا ثبت میگردند. امواج بدست آمده دارای تاخیر زمانی طولانی حدود ۲/۱ تا ۲ ثانیه می باشند.

بیماران مبتلا به دیابت گاهی اوقات شکایاتی را همچون کم شدن تعریق و یا سوزش در نواحی دستها و پاها بیان می کنند که نشان دهنده ی درگیری اعصاب سمپاتیک است. در بعضی از این بیماران مشاهده شده که نوار عصب معمولی هیچگونه ضایعه ای را دال بر نوروپاتی نشان نمی دهد اما تست SSR قادر است درگیری اعصاب سمپاتیک را حتی بدون درگیری اعصاب دیگر نشان دهد. قابل ذکر است که در بعضی از نوروپاتیها از جمله دیابت، عصب سمپاتیک یکی از اعصاب شایع آسیب دیده می باشد. از طرف دیگر در صورتی که بیمار به دلایل مختلف Sympathectomy شده باشد، در عضو مورد نظر یا پاسخی دریافت
نمی شود و یا پاسخ داده شده به تحریک، کمتر از نرمال می باشد.

 

ادامه در صفحه بعد( تستهای پتانسیل تحریكی )


تست میاستنی

تست میاستنی, تست میاستنیا گراويس, RST,بيمارِی میاستنی

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....