English    العربی

تزریق های مفصلی

یکی از درمانهای رایج و بسیار موءثر در ساییدگی مفاصل ، دردهای مفصلی و روماتیسم مفصلی ، تزریق مستقم استروئید و یا مواد دیگر داخل مفصل است.


روشهای  تزریق مفصلی : 

الف ) استفاده از کورتون یا استروئید : استروئیدها داروهای قوی ضد التهاب بوده که پس از کشف آن انقلابی در پزشکی ایجاد گردید. گر چه استفاده طولانی مدت آن عوارض جبران ناپذیری می تواند داشته باشد اما استفاده صحیح از آنها در بسیاری از موارد می تواند باعث درمان فوری و موءثر بیمار گردد. برای تزریق استروئید ها اغلب از داروی تریامسینولون یا متیل پردنیزولون همراه با لیدوکائین ( به عنوان بی حس کننده ) استفاده میشود


ب) تزریق ژل هیالورونیگ اسید : استفاده از ژلهای روان کننده مفصل یکی از درمانهای رایج بوده که در مدت بین 6 تا 8 ماه می تواند موجب بهبود حرکتی مفصل بیمار شود. تزریق معمولا سه بار به  فواصل یک هفته تکرار میشود.
ج) تزریق پی آر پی : در این روش ابتدا پلاکت خون فرآوری شده و سپس به داخل مفصل تزریق می گردد. هنوز شواهد علمی برای ارجح بودن آن نسبت به تزریق استروئید یا ژل در دست نمی باشد.
 


تزریق های مفصلی

اوزون تراپی , تزریق مفصلی, كورتون, شيراز, استروئید , تزریق داخل مفصل , تزریق کورتون , تزریق استروئید, توانبخشی شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....