English    العربی

لیزر درمانی با لیزر پرتوان و روباتیک

لیزر های پرتوان جهت درمان انواع دردهای مفصلی، عضلانی و استخوانی مورد استفاده قرار می گیرند. لیزر استفاده شده در این کلینیک لیزر روباتیک می باشد.


کلمه لیزر Laser مخفف (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) بوده و به معنای تقویت نور بوسیله نشر تابشی تحریک شده می باشد.

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز
  در سال 1960 اولین منبع لیزر معرفی شد و از سال 1970 لیزر در جراحی و سایر رشته های پزشکی مورد استفاده قرار گرفت .
از چگونگی تاثیرات لیزر می توان سرعت بخشیدن به فعالیت های سلولی از جمله ساختن پروتئین و آنزیمهای سازنده اسیدهای نوکلئیک،DNA )DNA ترانسکرپیتاز(  و تشدید متابولیسم میتوکندری ها را می توان نام برد. ترمیم یا پرولیفراسیون سلولها بعد از تخریب و رشد آکسون عصبی تخریب شده مثلاً از طریق جوانه زدن یا Sprouting با لیزر درمانی دیده می شود. تحریک پاسخهای ایمونولوژیک، کاهش درد و تشدید سرعت ترمیم زخم و افزایش سرعت بازسازی عصب ها از جمله اثرات دیگر لیزر می باشد.

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز

مزایای استفاده از لیزر در درمان

کاهش درد

درمان با لیزر می تواند با افزایش تولید و آزاد سازی اندورفین و انکفالین که مواد شیمیایی طبیعی تسکین درد در بدن انسان هستند  درد را کاهش دهد. علاوه بر این می تواند با مسدود کردن سیگنال های درد انتقال یافته از بخش های آسیب دیده بدن به مغز باعث کاهش درد شود. در حقیقت این روش درمانی می تواند کاهش حساسیت عصب و کاهش قابل توجه درک بیمار نسبت به درد را به همراه داشته باشد.

بهبود عملکرد عصب

استفاده از لیزرمی تواند فرآیند ارتباط مجدد سلول عصبی که باعث کاهش زمان لازم برای ترمیم سلول های عصبی پس از ایجاد آسیب دیدگی می شود را به همراه داشته باشد. لیزر درمانی همچنین باعث افزایش قدرت سیگنال های ارسال شده در فیبرهای عصبی می شود که می تواند سیستم عصبی و عضلانی بیمار را بطور کلی بهبود بخشد. به همین دلیل، لیزر درمانی نتایج بسیار سودمند در کاهش درد شدید، بی حسی، سوزش و کبودی ایجاد شده به خاطر آسیب عصبی دارد.

تسریع فرآیند بهبود زخم

لیزر می تواند تولید فیبرو بلاست را تحریک کرده و ساختار مورد نیاز برای تولید کلاژن را ایجاد کند. کلاژن یک پروتئین اصلی مورد نیاز برای جایگزینی بافت مرده بدن یا ترمیم بافت آسیب دیده می باشد.

کاهش التهاب

لیزر  می تواند باعث شود رگ های خون و عروق لنفاوی تنگ بدن با یک مکانیزم به نام «اتساع وریدی» گشاد شوند. به این ترتیب از بین بردن التهاب، ورم و ادما در محل های آسیب دیده بطور موثر امکان پذیر می شود. این فرآیند همچنین می تواند باعث .از بین رفتن سریع کبودی به خاطر تاثیرات بیولوژیک خاص آن بر بدن انسان شود

تسریع فرآیند ترمیم بافت و رشد سلول

لیزر می تواند به بافت های عمیق بدن نفوذ کرده و باعث تحریک تولید سلول های خاص در بدن شود. این تحریک باعث افزایش انرژی در دسترس این سلول ها و ایجاد قابلیت جذب مواد مغزی و دفع ضایعات سلولی به صورت موثر می شود. این شرایط می تواند بطور قابل توجه ترمیم بافت آسیب دیده را تسریع کرده و به این ترتیب مدت زمان لازم برای ترمیم عضله، تاندون، و رباط را کاهش دهد.

افزایش سرعت جریان خون

لیزر پر توان می تواند بطور قابل توجه باعث افزایش سرعت تشکیل مویرگ های جدید در بافت های آسیب دیده بدن شود. به این ترتیب جریان خون به بافت های آسیب دیده افزایش یافته و این شرایط باعث افزایش سرعت فرآیند ترمیم زخم شده و احتمال تشکیل بافت زخم در محل آسیب دیده را کاهش می دهد.

افزایش فعالیت متابولیک

لیزر پر توان می تواند بطور قابل توجه ظرفیت اکسیژن رسانی و تامین مواد مغزی را در سلول های خونی که در معرض پرتو لیزر در طول درمان قرار می گیرند، افزایش دهد. این شرایط باعث افزایش فعالیت متابولیک و تولید آنزیم های خاص در بدن می شود. تاثیرات ناشی از این شرایط را می توان در تمام بدن احساس کرد و این شرایط محدود به نواحی خاص قرار گرفته در معرض پرتوی لیزر نیست.

کاهش احتمال تشکیل بافت زخم

درمان با لیزر پر توان می تواند تشکیل بافت زخم در نتیجه ایجاد بریدگی، سوختگی و عمل جراحی را کاهش دهد. این کار با تسریع فرآیند ترمیم سلولی، بهبود جریان خون به نواحی آسیب دیده بدن و دفع موثرتر ضایعات ناشی از سوخت و ساز سلولی انجام می .شود. افزایش سرعت فرآیند بهبود همواره باعث تشکیل کمتر بافت زخم در بدن فرد می شود

چه بیماری هایی با لیزر درمان میشود؟  

فتق دیسک
درد های مفصلی همچون زانو درد و شانه درد

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز


    ورم و آسیب دیدگی بافت نرم
تاندونیت
بورسیت
آرتروز
سندرم تونل كارپ
سندرم تونل تارسال
درد گردن و کمر

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز
دردهای راديكولار و سياتيكی

آسیب دیدگی های ورزشی
آرنج تنیس بازان و گلف بازان

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز
دردهای عضلانی همچون سندرم مایوفاشیال.
 دردهای ناشی از ضربه و بعد از اعمال جراحی.
دردهای ناشی از پیچ خوردگیها و كشیدگیهای تاندونی.
 دردهای روماتیسمی همچون آرتریت روماتوئید.
دردهای ناشی از استفاده بیش از حد اندامها.

درد و ساییدگی مفصل فک

لیزر , لیزردرمانی , لیزر در درمان درد لیزر فیزیوتراپی , مرکز لیزر شیراز


موارد منع استفاده از لیزر

توصیه می شود که در بیماران زیر از استفاده از لیزر درمانی پرهیز شود.
    در خانمهای حامله لیزر در ناحیه شکم، کمر و لگن نبایستی استفاده شود.

    بیماران سرطانی و در بدخیمی ها در ناحیه تومور استفاده از لیزر ممنوع می باشد.

    بیماران دارای Pacemaker لیزر بر روی قفسه سینه استفاده نشود.

    بیماران حساس به نور (Photosensitive)

    مناطق نزدیک به چشم به خصوص در لیزرهای پر توان


لیزر درمانی با لیزر پرتوان و روباتیک

لیزر درمانی , لیزر پرتوان , روباتیک,شيراز, درد, نقاط ماشه اي

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....